8.11.2017 12:10:11

                            22/10/2016

AKINCI CENEVRE'YE GİTMEDEN VARILAN MUTABAKATLARI HALKA AÇIKLAMALIDIR...

Rum kaynaklarından edinilen bilgilere göre liderler Kasım ayının ikinci haftasında Cenevre'de buluşacaklar ve harita konusunu görüşecekler. Bize göre Garantiler Konusunu görüşmeden toprak konusunu görüşmek son derece hatalı bir tutumdur zira Garantiler ve toprak konusu eş zamanlı olarak ele alınmalı ve birlikte görüşülmelidir. Ayrıca Güney Kıbrıs'ta yapılan ve halkımızı tedirgin eden bunca açıklama ortada iken ve bunların bir çoğu cevaplanmamışken Sayın Cumhurbaşkanının Cenevre'ye gitmesi son derece yanlıştır. Anastasiadis'in Cenevreye gitmeden önce halkın karşısına geçip bir çok soruyu cevaplandıracağı söylenirken Sayın Akıncı'nın da bu yolculuk öncesinde varılan mutabakatları tüm gerçekliği ile halka anlatması gerekmektedir. YDP olarak Sayın Cumhurbaşkanından randevu talep ettik ve beklemedeyiz. Kendilerine ihtiyatlı güvenimiz devam etmektedir. Ama bu güvenin devamı için Sayın Cumhurbaşkanı kafamızdaki sorulara cevap vermelidir.

Saygılarımızla

Bertan Zaroğlu

Yeniden Doğuş Partisi

Genel Başkan Yardımcısı

Devamı

8.11.2017 12:12:51

                          

          22/10/2016

SENCER:KÖKTEN DEĞİŞTİRECEĞİZ...

YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Derviş Sencer yazılı açıklamasında, bürokrasinin devletin vatandaşına hizmet aracı olması gerektiğini belirterek, devletlerin de halka hizmet için var olduğunu vurguladı.

 
“Kökten değişeceğiz"

“KKTC’de, birçok geri kalmış ülkelerde olduğu gibi, devlet bir darbeyle, efendisi olan halkı devirmiş ve hizmetçiyken efendi rolünü almıştır.
 
Vazifesi hizmet vermekken yönetici kisvesine bürünüp vatandaşın işini bir lütufta bulunuyormuş edasıyla yapar olmuştur” diyen Sencer, YDP’nin bu anlayışı kökten değiştireceğini belirtti.
 
Sencer, halk merkezli bir devlet anlayışı taşıdıklarını ifade ederek, siyaseti halka hizmet için vasıta kullanacaklarını vurguladı.
 
e-devlet sistemi kuracaklarını da belirten Sencer, şimdiden dünya çapında ileri gelen bazı danışmanlık şirketleriyle temasa geçtiklerini bildirdi.

Devamı

25.09.2020 11:16:57

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kibrishabersitesi.com%2Fgundem%2Farikli-11-ekim-2020-secimlerinin-kaderini-ydp-belirleyecektir%2F65701%3Ffbclid%3DIwAR397BrLoYkKYY4Y_b3wRgzuVQLGSndgrDRmJexzXXdyB3mF_YmvS8y77Ho&h=AT2RbANONJoi1U8amjZ7LUcVQe3a7FClVdXdInKbHryJvIJpf0BHmtF5pqdtqY_h5vkdCPZf01lC-tHrdvAghHqRdsXdhqgNmo1TZGbIytaXD5wj0nf2LCDBfEDEw6DNbQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Q3PbKnbbLn4ViazN_O0zzgH05v7Vhgxv8sx5QXy47nkVbTdAYz-YPZnqg0P4gldQqyBQqJPT-mpH0xpQgKWg38GPr1Z-NODXkeLEEpQ2S_AoKT90eVodefeOfVotPlALxI2nzuI-r8Dns1HG0Fs1p_inNLsoaM6EauxUSoOawOOH7cd9nM041bcJGuU0

Devamı