ARIKLI:İMAR VURGUNU HAKKINDA BAŞBAKANDAN CEVAP BEKLİYORUZ

  ARIKLI:İMAR VURGUNU HAKKINDA BAŞBAKANDAN CEVAP BEKLİYORUZ

Ülkemizi uzun süreden beri meşgul eden ve cevaplanmamış birçok soru işaretlerine rağmen Birleşik Kuruldan geçirilerek, resmî gazetede yayınlanması için Başbakana gönderilen İmar Planı, Partimizin gündeminden düşmeyecek ve sürekli kamuoyunun gündemine getirilecektir.

İmar planı konusunda herkes söyleyeceğini söylemiş, eteklerdeki taşlar dökülmüştür. Bu noktada artık sorumluluk Sayın Başbakandadır. Sayın Başbakan önündeki İmar Planını imzalayıp resmi gazeteye gönderirse bu planın bütün sorumluluğu ona ait olacaktır.

Başbakanlık noterlik makamı değildir. Bütün Bakanların yaptıklarından ve yapamadıklarından Hükümetin başı olarak bizzat sorumludur. Sayın Başbakan İmar Planını imzalayıp resmi gazetede yayınlamadan önce, Mecliste yazılı olarak Sayın İçişleri Bakanına sorup cevabını alamadığımız sorular da dahil bazı soruları cevaplandırmak zorundadır.

Buna göre;

1)Emirname yayınlanacağı iddialarının basına düştüğü 1 Eylül 2018 tarihinden, Emirnamenin yayınlandığı 10 Aralık 2018 tarihine kadar geçen süre içerisinde hangi inşaat firmaları, İskele bölgesinden kaç dönüm arazi almış ve bu arazilerin üzerine kaç bin konut yapmak için inşaat ruhsatı almıştır. Tapu,Şehir Planlama daireleri veya Belediyeden rahatlıkla öğrenilebilecek bu sorunun cevabını siz öğrenip kamuoyuna açıklamayı düşünüyor musunuz?

2)Yeni Boğaziçi Belediyesinin imara açılmasını istediği bir bölgenin “II. Sınıf tarım arazisi olduğu” gerekçesi ile red edildiği, ama Long Beach Bölgesinin arkasındaki yaklaşık 500 hektar 1. Sınıf tarım arazisinin “Siyasi irade öyle istiyor” gerekçesi ile imara açılmıştır. Bu “Siyasi iradenin kaynağı nedir?” sorusunu Meclis kürsüsünde sormamıza rağmen Sayın İçişleri Bakanından cevap alamadık. O siyasi irade kimdir? Bu bölgede kimlerin arazisi vardır ki siyasi iradeyi etkileyebilmiştir?

4)İskele bölgesinde deprem risk analizi yapılmadan, imara açılan alivyunlu topraklar üzerinde 25-30 kat inşaat yapma iznini içeren bu planı imzalayıp resmi gazeteye gönderdiğinizde, bunun sorumluluğunu bizzat siz üstlenmiş olacaksınız. Bunun hesabını vermeye hazır mısınız?

Sayın Başbakan, kendisinin dışında hazırlanan bu planın sorumluluğunu üstlenmemeli ve bu sorular varken Cumhurbaşkanlığına aday olmamalıdır.

Tarih : [ 1.01.2020 13:45:00 ] Okunma : [ 11 ]