YDP, TESCİL İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAŞVURDU

YDP, TESCİL İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAŞVURDU

2.11.2017 11:08:24

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yetkilileri bugün parti tescili için İçişleri Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Erhan Arıklı başkanlığındaki heyetin yaptığı başvurunun ardından Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda düzenlenen basın toplantısıyla parti programı basına açıklandı ve parti kuruluş bildirgesi okundu.

“SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞECEK”

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz’ın okuduğu parti programında YDP’nin iktidara gelmesi halinde seçim sistemini tamamen değiştireceği kaydedildi.

Bu değişiklikle“ülke milletvekili” adı verilen milletvekillerinin, çarşaf liste ile ülke genelinden seçileceği ifade edilen programda, bölgelerin temsili açısından belirli sayıda “bölge milletvekili”nin de bölgelerden seçileceği fakat bu isimlerin bakanlık görevi alamayacağı kaydedildi.

Programda yurt dışındaki Türklerin de genel seçimlerde oy kullanmalarının sağlanacağı ve sınırlı sayıda da olsa yurt dışındaki Türklere de milletvekili kontenjanı verileceği dile getirildi.

“Tüm yurttaşlarımızın diline, inancına, kültürüne, değerlerine, yaşam tarzına, tüm farklılıklarına saygı göstereceğiz” denilen programda, partinin “reform”lara imza atacağı anlatıldı.

“YARIM İNŞAATLAR TOKİ İŞBİRLİĞİYLE PAZARLANACAK”

“Türkiye’den gelen suyun verimli kullanarak, üniversitelerle işbirliği yaparak belirli bir plan tahtında üretim ve pazarlama ağını da kurarak tarım sektörünü ülkenin istihdam ve refah kaynağı haline getirmeyi temel hedeflerimiz arasına alacağız” denilen programda, 2004 yılından bu yana yarım kalan inşaatların TOKİ ile işbirliği halinde pazarlanacağı ifade edildi.

Programda yabancıların gayrimenkul alımlarının da kolaylaştırılacağı dile getirildi.

“HEDEF ADİL VE KALICI BİR ÇÖZÜM”

Partinin Kıbrıs sorunuyla ilgili vizyonuna da yer verilen programda, “KKTC’nin ekonomik altyapısının güçlendirilmesi ve refahının artırılması için bugüne kadar Anavatanımız Türkiye’nin katkıları aşikardır. Kıbrıs’ta, her iki halkın asli kurucu iradelerini, siyasi eşitliklerini ve adanın ortak sahibi olmalarını temel alan, müzakere edilmiş, adil ve kalıcı bir çözümü hedefliyoruz” denildi.

Programda müzakerelerle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanı tarafından sürdürülen müzakereleri ihtiyatlı bir iyimserlikle destekliyor ve varılacak çözümde; halkımızı yeniden göçmen durumuna düşürmeyecek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü sulandırmayacak, siyasi eşitliğimizi, egemenliğimizi, iki kesimlilik ve iki bölgeliliğimizi zedelemeyecek bir anlaşmaya evet diyeceğimizi peşinen beyan ediyoruz.”

“KKTC SUNİ TENEFFÜSLE YAŞAYAN BİR HASTA DURUMUNA DÜŞTÜ”

Hukuk Müşaviri Sunalp Derviş Sencer’in okuduğu kuruluş bildirgesinde ise, “1974 Mutlu Barış Harekâtı ile temelleri atılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, aradan 42 yıl geçmesine, kuzeyde kalan bunca zenginliklere ve Anavatan Türkiye’nin olağanüstü desteklerine rağmen, bir türlü kendi ayakları üzerinde duracak bir yapıya kavuşamamış ve suni teneffüsle yaşayan bir hasta durumuna düşmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Mevcut siyasi partiler ve gelmiş geçmiş hükümetlerin eleştirildiği bildirgede, “Kıbrıs Türkü zengin kaynakların fakir bekçisi olamaz” denildi.

Geçen 42 yılda sadece balıkçılık konusuna bile ağırlık verilse, ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasının sağlanacağı ifade edilen bildirgede, “Fakat, mevcut siyasiler, halkın menfaatini değil de kendi maddî çıkarlarını hedef aldıklarından, bu en basit örneği dahi uygulamak doğrultusunda en küçük bir teşebbüste bulunmamıştırlar” görüşü ileri sürüldü.

PARTİNİN AMAÇLARI

Kuruluş bildirgesinde partinin amaçları şöyle sıralandı:

“Kıbrıs Türkünün, Türk Milletinin kopmaz bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle, Kıbrıs Türkünün hür iradesinin tecellisi olarak kurulan KKTC’yi yaşatmak ve yüceltmek. Meşruiyetini Kıbrıs Türkünün milli iradesinden alan, insan odaklı, seviyeli, ilkeli, dürüst bir siyaset anlayışı ile adaleti ve hakkaniyeti esas alan bir yönetim anlayışının tesis edilmesini sağlamak.

Toplumsal barış ve huzuru hâkim kılmak, Kıbrıs Türkünün milli ve manevi değerleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmak. Devletin, ülkesi ve halkı ile bölünmez bütünlüğünü, hak ve menfaatlerini korumak, inançlı, yüksek ahlaklı ve çağın gerektirdiği niteliklere sahip nesiller yetiştirilmesi için politikalar üretmek. Temel insan hak ve hürriyetlerini geliştirmek, hukukun üstünlüğünü hâkim kılmak, demokratik standartların yükselmesini sağlamak. Bunun için kamuoyu oluşturmak.

Hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliğini esas alan, milli, insani ve ahlaki değerlerin ön plana çıktığı siyasi ve toplumsal düzen ile kültürel iklimin tesisi için gayret göstermek, kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü geliştirmek. Milli birlik ve bütünlüğün tesis edilmesi, Kıbrıs Türk halkının maddi ve manevi gelişmesi önündeki engellerin kaldırılması, dengeli ve adaletli bölüşüm sistemine dayanan bir gelir dağılımının oluşması için yasalar çerçevesinde her türlü faaliyeti yürütmek.

Yatırım ve istihdam kapasitesi yüksek, ileri teknolojiyi ve serbest piyasa ekonomisini esas alan, uluslararası rekabet gücüne sahip, sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirecek bir ekonominin tesisi için alternatif politikalar üretmek. Barış, mutluluk ve adaletin hâkim olduğu bir dünya düzeni içerisinde, Kıbrıs Türkünün layık olduğu itibarın kendisine tanınmasını sağlamak ve bu aziz halkın üzerinde yaşadığı bu toprakları ebedi Türk yurdu haline getirmek. Kıbrıs Türkünün bölünmez ve bölünemez bir bütün olduğunu teyit ederek,  bazı çıkar çevrelerinin kendi haris ve hasis maksatlarına hizmet düşüncesiyle yıllardan beri sürdürmekte oldukları bölücülük ve ayrımcılıkla mücadele etmek.

Cumhuriyet Anayasası’nın öngördüğü demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin ve parlamenter düzenin tüm kurumlarıyla birlikte hayata geçirilmesi için gayret göstermek. KKTC vatandaşları arasında her türlü dil, din, mezhep, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç ve benzeri sebeplerle ayrımcılık yapılmasını engellemek ve ayrımcılık yapanlarla mücadele etmek.”

ARIKLI: “YDP KKTC’NİN MAKUS TALİHİNİ YENMEK İÇİN KURULDU”

YDP Başkanı Erhan Arıklı basın toplantısında yaptığı konuşmada Kurucular Kurulu’nun kendisini Parti Başkanı seçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bazı kesimlerin YDP’yi “kuru gürültü” olarak tanımladığını söyleyen Arıklı, bu kişileri parti programını okumaya ve kendileriyle tartışmaya çağırdı.

Partinin KKTC’nin “makus talihini yenmek” için KKTC vatandaşları tarafından kurulduğunu dile getiren Arıklı, partiye haksız yere ayrımcı damgası vurulmak istendiğini söyledi.

Kimsenin doğum yerine, etnik kökenine ya da mezhebine bakmadıklarını, herkesi kucakladıklarını ifade eden Arıklı, kendilerine ırkçı diyenlerle gerekli cevabı halkın sandıkta vereceğini söyledi.

Konuşmasında müzakerelere de değinen Arıklı, iki liderin yapacağı camp-david modeli toplantıyla ilgili, bu toplantının Kıbrıslı Rumların toprak taleplerinin Kıbrıslı Türkler tarafından öğrenilmesi halinde büyük sorun yaşanacağı için yurt dışında yapılacağı duyumları aldıklarını öne sürdü.

YDP olarak barış ve çözüm istediklerini ancak bunun hakkaniyete dayalı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm olması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Arıklı, Kıbrıslı Rumlara mülk konusunda yeterli tavizin verildiğini bundan daha ileri gidilmesi halinde varılacak anlaşmanın referandumda hayır oyu alacağını kaydetti

Devamı

YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANI ERHAN ARIKLI OLDU

YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANI ERHAN ARIKLI OLDU

2.11.2017 11:29:22

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kurucular Kurulu, Parti Kurucu Genel Başkanlığı’na oy birliğiyle Erhan Arıklı’yı seçti.
YDP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Turan Büyükyılmaz'ın Genel Sekreter seçildiği kurucular kurulu toplantısında 25 kişilik MYK da belirlendi.
Cuma günü kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na verecek olan YDP aynı gün basın toplantısı düzenleyecek.
ARIKLI “TÜRKİYE'YE ANAVATANIM DİYEN, KKTC’YE İNANAN HERKESE KAPILARIMIZ AÇIK”
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı toplantıda yaptığı konuşmada, partilerinin iki ana prensibi olduğunu belirterek; “Türkiye'ye Anavatanım diyen ve KKTC’ye inanan herkese kapılarımız açık” dedi.
Arıklı, YDP kurulacağının duyulduğu andan itibaren bazı çevreler tarafından hedef haline getirildiği ve partiye bölücü damgası vurulmaya çalışıldığını ileri sürdü.
Arıklı şunları ifade etti:
"Biz KKTC kimliği taşıyan herkesi Allahın kutsal bir emaneti olarak kabul ediyor, 1974’den sonra buraya gelip burayı vatan tutan insanları doğum yerlerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutmayı ırkçı bir tavır olarak görüyoruz. Irkçılığı ortadan kaldırmak için yola çıkanları bölücülükle suçlamak aşağılık bir tavırdır. 42 yıldır bu topraklarda yaşayan insanları siyasi parti kurmaktan men edecek bir yasa mı var. Aramızda birçok Kıbrıs kökenli kurucumuz var. Olmasaydı ne fark ederdi. Türkiye kökenli vatandaşların kimlik kartları, siyasi parti kurma konusunda yetersiz mi? Bu insanlar, sadece seçme hakkına sahip olup, seçilme ve devleti yönetme hakkından mahrum mu olmalı bazılarına göre."
BÜYÜKYILMAZ: “YDP’NİN SİYASET VE DEVLETİ YÖNETMEYE TALİP OLMASI BAZI KESİMLERİ RAHATSIZ ETTİ”
YDP Genel Sekreterliği’ne seçilen Turan Büyükyılmaz ise devletin imkanlarından mahrum bırakılan ve tarım işgücü olarak görülmeye devam eden bir kesimin siyaset ve devleti yönetmeye talip olmasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini savunarak, eski alışkanlıkla parti kurucularının çeşitli vaat veya tehditlerle ikna edilmeye çalışıldığını söyledi.
"Biz bu devlet ve 42 yıllık kazanımlarımıza sahip çıkıyoruz. Devleti yanlış yöneten ve halkı canından bezdiren beceriksiz politikacılardan hesap sormaya geliyoruz. Hiç bir güç bu partiyi engelleyemeyecek" dedi.

Devamı

BE ARIKLI ŞAŞIRMA..SABRIMIZI TAŞIRMA!

BE ARIKLI ŞAŞIRMA..SABRIMIZI TAŞIRMA!

19.03.2018 10:16:56

Be ARIKLI!

Çıkmışsın bütçe görüşmelerinde;

Haksızlıklardan, hukuksuzluklardan,

Adaletsizliklerden konuşuyorsun!

Neymiş efendim?:

Çiftçi açmış,

İşsizlik had safhadaymış,

Onca ekonomik sorun varmış, ülkede hiçbir ciddi yatırım yokmuş!

Muşmuş da muşmuş..

………..

Cumhurbaşkanlığı..

Başbakanlık…

Bakanlıkların…

Örtülü ödeneklerini diline dolamanın ne gereği var..

Örtülü ödenek dediğin elbette senfoni orkestralarında harcanacak,

Hanımefendilerin baş davetli olduğu sosyal etkinliklerde….

Kültür, sanat kılıfı giydirilmiş sosyete partilerinde..

Senin dediğin gibi;

Örtülü ödeneğin güvenlik için, istihbarat için kullanıldığı nerede görülmüş!

…….

Be ARIKLI!

Bütçede memurlara % 10 -11 zam öngörülürken,

Gelir kalemlerinde % 20 – 25 artış öngörülmüşse elbette bir bildiğimiz vardır.

Yani kaşıkla verip, kepçeyle geri almak Devletin şanında var!

Bütçe açığını kapatmanın birçok yolu var;

Elbette zam yapılacak her şeye!

Yapılmasın mı?

Yetmezse Telekom Dairesini özelleştireceyik.

Kıb-Tek’i satacayık..

Hazır 4’lü koalisyon kurulmuşken Türkiye’nin istediği tüm özelleştirmeler yapılacak elbette..

Satacayık her şeyi!

……..

Ne yani Sen iktidara geleydin de özelleştirme mi yapaydın!

Kıyameti koparırdık!

Bu ülkede bir şey satılacaksa;

Elbette biz satarık, Sana ne?

Sen bir iğne satsan gıyameti koparırık

Ama biz her şeyi çatır çatır satarık!

Sen garışma!

……..

Borçlarımız 18 Milyara gelmişmiş…

Kişi başı 15 bin dolar borçlanmışız…

Bu bütçe borçlarımızı daha da arttıracakmış…

Bu bütçe enkaz bütçesiymiş, dar gelirli, memur, çiftçi daha fazla ezilecekmiş..

Sana ne be garasakal!

……..

Ülkemizde fuhuş bataklığına sürüklenen kadınlardan sana ne?

Devlet gece kulüplerinden vergi alıyormuş, dolaylı olarak teşvik ediyormuş..

Gece kulüplerinde zorla çalıştırılan kadınlara sahip çıkmak Devletin göreviymiş..

Kıbrıs’ a ne için geldiklerini bile bilmeden zorla fuhuş yaptırılıyormuş..

İnsanlık onuru, kadın hakları vs. vs.

Senden mi öğreneceyik gaco dayı!

……..

Bütçe görüşmelerinde her bütçe kaleminde çıkıp konuşuyorsun!

Hepsine de iyi hazırlanmışsın belli!

Dersine çalışmışsın…

Tek tek, kalem kalem rakamları konuşuyorsun..

Gelir gider kalemlerindeki çarpıklıkları,

Hükümet programı ile bütçe arasındaki zıtlıkları vurguluyorsun.

Neymiş efendim!

“Çoğu Bakanın kendi bakanlığının bütçesinden haberi yokmuş!”

Yoksa yok!

Sana ne?

Biz alışık değilik!

Böyle muhalefete…

Bak diğer liderlere!

İki saat gonuşurlar, hiçbir şey söylemezler..

Sen de onları örnek al, bizi kızdırma!

……….

Be Arıklı!

Biz sizi sadece magazin haberlerinde görmek isterik!

Sorularımız belli!

Hepsi magazin soruları.

Kırk yıl geçse de hep aynı soruları sorarık;

Bak seçim geldi geçti, siz o kadar projelerinizi anlattınız nafile!

Biz sizi dinlemeyik.

Döner döner hep aynı soruları sorarık!

Siz istediğiniz kadar gonuşun..

Kıbrıs için projelerinizi,

Sosyal dönüşüm hedeflerinizi,

Ekonomik kalkınma vizyonunuzu,

Kıbrıs’ın tüm dünyada tanınması için çözüm önerilerinizi,

Dar gelirliye konut,

Ev kadınlarına emeklilik,

Yenilenebilir enerjiler,

Vs. vs. vs…

Biz dinlemeyik sizi!

Hep aynı soruları sorarık, yine sorar, yine sorar,

Anlamak istemeyik sizi..

………

Neticede!

Gacosunuz, garasakalsınız, ficasınız!

Yerinizi, haddinizi biliniz!

Bizim bütçemize, bizim çiftçimize garışmayınız.

Bet ofisleri bizimse Size ne?

Konsomatrisler bizim meselemiz, sen kim oluyorsun?

Haddinizi aşmayınız!

……….

Be Arıklı!

Öyle yapıcı siyaset, ilkeli muhalefet anlamayık biz!

Bak sigortalarımızı attırma!

Sen her gonuşduğunda bizim sigortalarımız atar haberin olsun!

İstediğin kadar gonuş, kimse duymaz seni..

Bu halk bizim ister ezer ister çiğneriz!

Satılacak ne varsa istersek biz satarız!

Şimdi halktan yana, ezilenden, hor görülen, dışlanandan yana olmanın ne gereği var!

……….

Biz öyle yapıcı siyaset, pozitif muhalefet..

Ekonomik kalkınma önerileri, çiftçinin dertleri,

Eşitlik, hak, hukuk, adalet..

Hele hele Sizin gibi garasakalların mecliste olmasını,

Hiç istemeyik!

………..

Otur oturduğun yerde hiçbir şeye garışma!

Be ARIKLI Şaşırma!

Sabrımızı Taşırma!

Devamı

Arıklı: "Dünyanın en pahalı haberleşme sistemine sahibiz"

Arıklı: "Dünyanın en pahalı haberleşme sistemine sahibiz"

29.11.2019 13:13:17

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis'te yaptığı konuşmada BTHK'nın son derece çağdaş bir kurum olduğunu fakat kiralık bir binada çağdaş olmayan koşullarda hizmet vermek durumunda kaldığını belirtti.
BTHK'nın başında bu işi bilen profesyonel insanlar olduğunu kaydeden Arıklı, ancak kurumun kiralık bir binada çağdaş olmayan koşullarda hizmet verdiğini dile getirdi.

Arıklı, bu konuda ihaleye çıkılması için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Kurumun görevini yerine getirebilmesi için Bilişim Suçları Yasası'nın bir an önce Meclis'ten geçmesinin önemli olduğunu dile getiren Arıklı, üçüncü GSM operatörünün ülkeye gelmesinin elzem olduğunu kaydetti.

"Dünyanın en pahalı haberleşme sistemine sahibiz" diyen Arıklı, rekabet ortamı ve daha ucuz haberleşme sağlanabilmesi için üçüncü GSM operatörüne ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Arıklı, kurumun ıslahının sağlanması gerektiğini de söyledi.

Devamı

Erhan Arıklı: İçimizdeki Irkçı-Faşist Rumcular... Kaynak: Erhan Arıklı: İçimizdeki Irkçı-Faşist Rumcular...

Erhan Arıklı: İçimizdeki Irkçı-Faşist Rumcular... Kaynak: Erhan Arıklı: İçimizdeki Irkçı-Faşist Rumcular...

29.11.2019 13:15:49

YDP Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı sosyal medya hesabından açıklama yaptı...

Kamuoyuna açıklama,

KKTC ye inanmayan ve maalesef bir talihsizlik sonucu bu ülkeye Bakan olan Sayın Zeki Çeler'in Baf Havaalanından uçuşu ve Milletvekilimiz Bertan Zaroğlu nun Çeler'e yaptığı tatlı bir ironi sonrası başlayan tartışmalar maalesef tatsız bir noktaya gelmiştir.
İçimizdeki Irkçı-Faşist Rumcular, bu olayı bahane ederek Sayın Zaroğlu'nun askerlik ve vatandaşlık konusunu yeniden gündeme getirip ona hakaretler yağdırmaktadırlar.
Bu güruhu ve söylemlerini ciddiye alıp cevap vermeye dahi tenezzül etmiyoruz.
Yalnız onlara ve Bertan Zaroğlu'nun Milletvekilliğini halen daha hazmedemeyenlere bir sözümüz var; Milletvekilliği makamı Sayın Zaroğlu için ne ilk ne de son basamaktır. Vatandaş istediği için Sayın Zaroğlu bu ülkede Milletvekili olmuştur. Şayet bu vatandaş isterse yarın bakan, başbakan ve belki de cumhurbaşkanı olacaktır. Buna kendinizi alıştırın ve hazmedin..."

 

Devamı

KKTC, Türkiye Hava Savunma Sistemi’ne dahil edilmeli

KKTC, Türkiye Hava Savunma Sistemi’ne dahil edilmeli

29.11.2019 13:16:47

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC ile TC arasındaki eski anlaşmanın tadil edilip yeni bir “Savunma İşbirliği Anlaşması” imzalanması, bu yeni anlaşma ile KKTC hava sahasının kontrol ve güvenliğinin Türkiye’ye bırakılması gerektiğini söyleyerek, böylece yakında Rusya’dan alınacak S 400 Hava Savunma Sistemine KKTC’nin de dahil edilmesinin mümkün olacağını kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, Taşkent yakınlarına düşen ve Suriye tarafından fırlatılan bir S 200 Füzesi olduğu iddia edilen hava aracının ülkede ciddi bir korku ve endişeye yol açtığını belirtti.

Doğu Akdeniz bölgesinin artık bir savaş bölgesi ve KKTC’nin de bu bölgenin tam ortasında olduğunu dile getiren Arıklı, “KKTC’nin kendi imkanları ile kara sahasında olduğu gibi deniz ve hava sahasını da koruması mümkün değildir. Bu yüzden KKTC ile TC arasında eski anlaşma tadil edilip yeni bir “Savunma İşbirliği Anlaşması” imzalanmalıdır” dedi.

Arıklı, “Öte yandan Türkiye ile imzalanacak yeni Savunma İşbirliği Anlaşması tahtında Türkiye’ye Deniz Üssü verilmelidir. Böylece Güney Kıbrıs’a yönelik milli savunma sistemimizi, tüm Doğu Akdeniz’e teşmil etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Taşkent yakınlarında meydana gelen patlama dolayısı ile başta bölge halkı olmak üzere tüm KKTC’ye geçmiş olsun dileğinde bulunan Arıklı, bir daha bu tür kazaların olmaması için gereken savunma tedbirlerinin alınmasını talep etti.

Devamı

Arıklı: Kalecik, Teknecik ve CMC çevreye zarar veriyor

Arıklı: Kalecik, Teknecik ve CMC çevreye zarar veriyor

29.11.2019 14:09:11

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, CMC Maden alanının 43 yıldır temizlenemediğini dile getirdi, “Kendi elimizle kanser üretiyoruz” dedi. Arıklı, Kalecik, Teknecik ve CMC’nin çevreye zarar verdiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın 145 milyon 333 bin 100 TL olan bütçesini oy çokluğuyla kabul etti. CANALTAY Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alan UBP milletvekili Resmiye Canaltay, bütçe ile hükümet programı arasında bazı uyumsuzluklar olduğunu belirterek, örnekler verdi. Bakanlık bütçesinde azaltma olduğunu söyleyen Canaltay, turizm sektörü gelirlerinin önem taşıdığını, gelirlerin artırılması için tanıtım ve pazarlamanın önemli olduğunu belirtti. Canaltay, tanıtımın sadece fuarlarla sınırlı tutulamayacağını söyledi. Charter sefer düzenleyen diğer ülkelerle ilgili örnekler veren Canaltay, charter seferlerin azalmasının ülkeye İngiltere’den ve diğer ülkelerden gelen turist sayısının da azalmasına yol açtığını söyledi. Turizm Master Planı’nın yeniden yapılmasının gündemde olduğunu söyleyen Canaltay, daha önce yapılan planların uygulanmadığını kaydetti. Canaltay, OTEM, turist rehberleri, fonlar, otellerde yerli işgücü, alternatif ve sürdürülebilir turizm konularına değinerek, yaşanan sorunları dile getirdi. Çevre ve hava kirliğine işaret eden Canaltay, çevrenin kanser ile bağlantısı bilindiği halde gereken duyarlılığın gösterilmediğini kaydetti. ARIKLI YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, bakanlığın ekonomik katkı açısından en önemli bakanlıklardan biri olduğunu, 2017 yılında turizm gelirlerinin ciddi miktarlara ulaştığını belirtti. Arıklı, Turizm Tanıtma Dairesi’nin bütçesinin düşürülmesini eleştirdi. Bafra Turizm Bölgesi konusunda neler yapılacağını soran Arıklı, bölgede yıllardır atıl durumda kalan, faaliyete geçmeyen oteller bulunduğunu, bunların sözleşmelerinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. CMC Maden alanının 43 yıldır temizlenemediğini dile getiren Arıklı, “Kendi elimizle kanser üretiyoruz” dedi. Arıklı, Kalecik, Teknecik ve CMC’nin çevreye zarar verdiğini belirtti. SUCUOĞLU UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu da iktidara mensup milletvekillerinin salonda bulunmamasını eleştirdi. Sucuoğlu, turizm sektörünün lokomotif bir sektör olduğunu söyleyerek, mali sıkıntıların bu sektörle çözüm bulabileceğini ancak ayrılan bütçenin oranının az olduğunu kaydetti. Hükümetlerin turizmi ciddiye almadığını söyleyen Sucuoğlu, “Yüzde 2 buçukla, tanıtımdaki kesintiyle neyi nasıl yapacaksınız” diye sordu. Sucuoğlu, turistlerin ilk izlenim edindiği havalimanı ve çevresinden başlayarak ülkede yaşanan çevre kirliğinin turistlerde olumsuz algı yarattığını söyledi. En büyük sıkıntının ortalama ömrü bir buçuk yıl süren hükümetler olduğunu dile getiren Sucuoğlu, yeni kadroların yeniden sıfırdan başladığını dolayısıyla zaman ve fırsat kaybedildiğini belirtti. Sucuoğlu, Türkiye’den gelen turistin sadece üç gün kalarak adadan ayrıldığını amacın bu turistin konaklamasını 5-6 güne çıkarmak olması gerektiğini söyledi. KTHY’nin batması ardından ulaşım sıkıntısının turizmi olumsuz etkilediğini belirten Sucuoğlu, THY ile veya özel şirketlerle bir formül geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Ercan Havalimanı’ndan girişlerin azalırken, Larnaka’dan girişlerin arttığını söyleyen Sucuoğlu, bu konuda önlem alınmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Sucuoğlu, Avrupa ve Türkiye ayağında reklamın önemine işaret ederek, bütçede tanıtıma ayrılan payda indirim yapılmasının kendisini üzdüğünü kaydetti. Sucuoğlu, charter seferleri ve teşvik konusunu bakanın tekrar masaya yatırması gerektiğini de ifade etti. Sucuoğlu, havayolu ile ulaşımın tıkanma noktasına geldiğini, deniz yolunun da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. afra Turizm Bölgesi’nde 16 bin yatak kapasitesi hedeflendiğini ancak şu anda sadece  iki otelin faaliyet gösterdiğini belirten Sucuoğlu,  Bafra’daki en  büyük sıkıntının ulaşım olduğunu, merkeze ulaşımın kısıtlı ve pahalı olması nedeniyle turistin bu bölgedeki otellere hapsedildiğini söyledi. Sucuoğlu, turizmde yerli ürünlerin kullanılmamasının en büyük nedeninin kalite sorunu olduğunu, kalite artırılıp otellere pazarlanması halinde ihracata dahi ihtiyaç duyulmayacağını, yerli üretimin oteller aracılığıyla iç piyasada tüketilebileceğini kaydetti. TOROS Sucuoğlu’nun ardından söz alan CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, turizmin ülkede en önemli motor gücü olan sektör olduğunu, ülke ekonomisinin yüzde 70’ini hizmet sektörünün oluşturduğunu ifade etti. Toros, son yıllardaki başarılı tanıtım stratejisi ve yeni yatırımlar sayesinde turizm gelirleri ve hacminin önemli artış kaydettiğini söyledi. Toros, turizmin ülkede 35 sektörü besleyen itici güce sahip sektör olduğunu vurguladı. Toros, uçak fiyatlarının arzın talep karşısında yetersiz kalması nedeniyle yükseldiğini, uçak bilet fiyatlarının artmasının Larnaka Havaalanı’ndan geliş gidişleri artırdığını kaydetti. Toros, yeni bir uçak şirketi kurmanın; diğer büyük hava şirketleriyle rekabet etme açısından “romantik” bir düşünce olduğunu, ekonomik açıdan geçerli bir düşünce olmayacağını ifade etti. Toros, Türkiye’de bir şirketle anlaşma yaparak, Ercan’a ek uçuş ve destinasyon geliştirerek, arzın artırılmasının mümkün olabileceğinin altını çizdi. AMCAOĞLU UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, turizm ve yükseköğretim sektörünün ülke ekonomisine katkısının yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğunu, bunun da gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti. Turizm teşvik mevzuatının yeniden güncellenmesi gerekebileceğini ifade eden Amcaoğlu, Turizm Bakanı’nın bununla ilgili görüşlerini duymak istediğini kaydetti Turizm Bakanlığının görevlerini yerine getirmek amacıyla büyük çaba sarf ettiğini ve bir önceki dönemde 2 yıllık eylem planının gereklerini en çok yerine getiren bakanlık olduğunu söyledi. Amcaoğlu Turizm Strateji Komitesi’nin kurulması Turizm Gelişme Programı’nın günün şartlarına göre güncellenmesi gerektiğini ifade etti. ÜSTEL UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, turizmin 1980’lerden bu yana önemli aşama kaydettiğini ifade etti. Üstel, turizmin incisi olan Girne’nin yatak kapasitesinin yüzde 75’ini oluşturduğunu, yeni bir teşvik sistemiyle diğer bölgelerdeki yatak kapasitesinin artırılması gerektiğini kaydetti Üstel, Bafra Turizm Bölgesi’nde geçen sürede 2 otelin hayat bulduğunu, bunların nedenleri olduğunu ifade etti Turizmi ayağa kaldıran iki sektörün turizm acenteleri ve otelciler olduğunu söyleyen Üstel, bu iki sektörü ayakta tutan şeyin teşvik olduğunu, teşvik miktarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Üstel, neredeyse her yıl Turizm Bakanı değiştiğini bunun da istikrarı önlediğini, turizmde devlet politikası geliştirerek,  hükümetler değişse de devlet politikasının devam etmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Ünal Üstel, teşviklerin azaltılması nedeniyle charter seferlerde her geçen gün azalma olduğunu, elektrikte otellere sağlanan teşviğin yetersiz olduğunu, su da ise teşvik bulunmadığını, bu gibi nedenlerle otel konaklama ücretlerinde Türkiye ve dünya ile rekabeti zorlaştırdığını söyledi. Üstel, THY ile de anlaşarak “touch down”  ile  ülkeye uçak seferlerinin artırılabileceğini, böylece  uçak biletlerinin de kısmen de olsa ucuzlayabileceğini kaydetti. Üstel, teşvik verilirken seyahat acentelerinin de dahil edilmesi gerektiğini çünkü tekelleşmeye giden bir durumun ortaya çıktığını söyledi. Yeterli bütçe ayrılmayan eski eserlerin bakımsız olduğunu, kıymetli ve değerli olan eski eserlerin istenilen noktada olmadığını söyledi. Girne Antik klimanı ve Girne Kalesi’ni örnek gösteren Üstel, yüksek binalarla Girne’nin siluetinin bozulduğunu ve kalenin görünmez hale geldiğini,  Antik Liman’ın atıl durumda olduğunu ifade etti.


 

Devamı

Zaroğlu

Zaroğlu'ndan Baybars'a Lütuf Bir Nimet, Hak İse Bir Zarurettir ...

29.11.2019 16:35:20

http://www.kibrishaberoku.com/gundem/zaroglundan-baybarsa-lutuf-bir-nimet-hak-ise-bir-zarurettir/19967

Devamı

ARIKLI: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İSTİYORSAK FEDERASYON GÖRÜŞMEKTEN VAZ GEÇMELİYİZ

ARIKLI: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İSTİYORSAK FEDERASYON GÖRÜŞMEKTEN VAZ GEÇMELİYİZ

29.11.2019 16:37:46

http://www.kibrishaberoku.com/gundem/arikli-iki-devletli-cozum-istiyorsak-federasyon-gorusmekten-vaz-gecmeliyiz/19986?fbclid=IwAR2M_7QAkJKypCHqDXJWtVk--NJXqeNHini5hVoK8QZ3ilp4h2Zr-ODZ7Nk

Devamı

ZAROĞLU:RUMLAR 74 ÖNCESİNİ HATIRLAMAK, BİZ İSE UNUTMAK İSTEMİYORUZ

ZAROĞLU:RUMLAR 74 ÖNCESİNİ HATIRLAMAK, BİZ İSE UNUTMAK İSTEMİYORUZ

29.11.2019 16:38:13

http://www.kibrishabersitesi.com/gundem/zaroglurumlar-74-oncesini-hatirlamak-biz-ise-unutmak-istemiyoruz/54080

Devamı

ZAROĞLU:ÖZERSAY

ZAROĞLU:ÖZERSAY'IN MASKESİ DÜŞMÜŞTÜR

29.11.2019 16:54:03

http://www.kibrishabersitesi.com/gundem/zarogluozersayin-maskesi-dusmustur/54233

Devamı

Erhan Arıklı

Erhan Arıklı

29.11.2019 16:54:34

https://www.kibrishaberci.com/erhan-arikli/?fbclid=IwAR1Ak60fZNJXkR-wwbduQBmJ_q29DAhLdbHxBfIgyaSiOh68krCt4128yo0

Devamı

ARIKLI :Türkiye’den gelen öğrenci sayısında istikrarlı düşüş var ama hükümet

ARIKLI :Türkiye’den gelen öğrenci sayısında istikrarlı düşüş var ama hükümet'de bu konuda icraat yok

29.11.2019 21:21:22

http://www.kibrishabersitesi.com/gundem/arikli-turkiye-den-gelen-ogrenci-sayisinda-istikrarli-dusus-var-ama-hukumet-de-bu-konuda-icraat-yok/43212?fbclid=IwAR0GsiYke-z9hW-i_u4t6qCpo6qP7sy07VlpN17iMAilC1hTxfpdARyS7hg

Devamı

Bir oy hakkım olsa oyumu Arıklı’ya verirdim

Bir oy hakkım olsa oyumu Arıklı’ya verirdim

29.11.2019 22:25:52

https://www.kibrishaberci.com/bir-oy-hakkim-olsa-oyumu-arikliya-verirdim/

Devamı

KARANLIĞA IŞIK TUTACAK BİR LİDER !!!

KARANLIĞA IŞIK TUTACAK BİR LİDER !!!

29.11.2019 22:42:24

http://www.kibrishabersitesi.com/gundem/karanliga-isik-tutacak-bir-lider/37871?fbclid=IwAR0a_8yy0SNivF99PTwX99Sue_1leKmlD5wN1H0PRRWSFV4z9lvTAx4NDxA

Devamı

Arıklı’dan Akacan ve Altınbaş tepkisi

Arıklı’dan Akacan ve Altınbaş tepkisi

29.11.2019 22:56:23

https://www.kibrishaberci.com/ariklidan-akacan-ve-altinbas-tepkisi/

Devamı

Prof. Dr. Erhan Arıklı ve Ahmet Çakar Konferansı

Prof. Dr. Erhan Arıklı ve Ahmet Çakar Konferansı

29.11.2019 23:00:49

http://www.avrasyabir.org/avrasya-bir-erhan-arikli-ve-ahmet-cakar-konferansi/

Devamı

Arıklı:Bu yasa ile tefecilerin eline korkunç koz verilmiştir

Arıklı:Bu yasa ile tefecilerin eline korkunç koz verilmiştir

2.12.2019 22:27:44

Meclis Genel Kurulu, bugünkü gündeminde bulunan Sanayi Sicil Yasa Tasarısı’nı ele alarak tasarının maddelerini onayladı.

Tasarının bütünün oylanması, ivedilik karar olmadığı için daha sonraki birleşimlerde yapılacak.YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, tasarıya olumlu oy vereceklerini ve toplumun tüm kesimlerinin ittifakla oluşturduğu bir yasa olduğunu kaydetti. 
Sanayicinin çok sıkıntıları olduğuna dikkat çeken Arıklı, icra ve hacizi kolaylaştıracak yasanın da sanayiciye çok sıkıntı yarattığını ve ilgili yasayı Anayasa Mahkemesine götürmeye kararlı olduklarını söyledi.
Türkiye’de bu yasanın uygulandığını fakat bu yasanın altında faiz yasasının da mevcut olduğunu anlatan Arıklı, bu yasa ile tefecilerin eline korkunç koz verildiğini söyledi.
Bu yasa ile faiz ve tefecilik yasası gibi yasaların da geçirilmiş olması gerektiğini dile getiren Arıklı, şu anda sanayicilerin çok ciddi kriz içerisinde oluklarını ve hükümetin sanayiciye destekleyici adımlar atmasının istendiğini kaydetti.
Arıklı, sanayiciyi koruyarak yatırımcıyı koruyacak yasalara da ihtiyaç olunduğunu söyledi. 

Devamı

Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu geçişleri sabote etmek için yeni kararlar aldı

Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu geçişleri sabote etmek için yeni kararlar aldı

3.12.2019 23:20:12

Bilindiği gibi Güney Kıbrıs hükümeti, KKTC limanlarından giriş yapanların güneye ve güney de oturan yabancıların kuzeye geçmelerine yasak getirdi.

Ekonominin Güneyden Kuzeye kaymasının en önemli nedeni olarak TL’nin güneyde geçerli olan Euro karşısındaki değer kaybı, güney ile kuzey arasındaki ticareti tersine KKTC lehine geliştirdi.  

Ve hatta kara sınır kapılarımızdaki geçişlerin nispeten yıllar içinde arttığı görülmektedir.

Hal böyle iken bu geçişlerin ekonomik kriz ile uğraşan ülkemizin esnafına katkıları yadsınamazdır.

Önceki süreçte 1 kg domates almak için dahi güneye geçen Kıbrıs Türkleri, şu anda güneyden gelen geçişlere sevinmektedir.

Her iyi şeyde olduğu gibi bu konuda da sınıfta kalmayı beceren hükümetimiz kapılardaki yoğunluğu ortadan kaldıracak düzenlemeleri yapmayarak, sınır kapılarındaki geçişlere düzenleme getirmeyerek kapalı olmasından rahatsızlık duyduğumuz ekonomimizi daha da içinden çıkılmaz sorunlarla baş başa bırakmıştır.

Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu bu geçişleri sabote etmek için yeni kararlar aldı.

Yeşil Hat Tüzüğüne yönelik olarak alınan karar  ‘Yeşil Hat Tüzüğüne ve AB Komisyon kararına aykırıdır’

Alınan kararın içeriği: Kıbrıs Cumhuriyetine giren AB dışındaki ülkelerin vatandaşlarının kuzeye geçişlerine ve KKTC limanlarından giriş yapanların güneye geçişlerine sınırlama getirmekte ve bunu da yasa dışı göç ile mücadele kılıfı altında yapmaktadırlar.

Hâlbuki Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yeşil Hat Tüzüğüne dayalı olarak 3. Ülke vatandaşlarının geçişleri ile ilgili engelleyici kararlar alma hakkı yoktur.

Bakınız Yeşil Hat Tüzüğü 2 – 7 – 10. Maddeleri bu konuda son derece açıktır. Hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanının bu konularda ilgili tüm kesimlerle temasa geçmeleri gerekmektedir.

Ali Akın ÖNDER

Genel Başkan Yardımcısı

Devamı

Zaroğlu:Hangi Bakan veya Bakanlar bu ihalenin lobiciliğini yapıyor

Zaroğlu:Hangi Bakan veya Bakanlar bu ihalenin lobiciliğini yapıyor

5.12.2019 14:23:25

Bu Jeneratör ihalesinin bir şirkete milyonlarca euro para kazandırmak için yapılmak istendiği bilinmektedir.

Aylardan beri tartışılan ve Kurumu büyük zarar uğratacağı bilinen Jenaratör ihalesi için Bakanlar Kurulunun ısrarcı olduğu ve bu yüzden Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkan ve bazı üyelerinin istifa ettiği haberleri kamuoyunun bilgisine gelmiştir.

Bu Jeneratör ihalesinin bir şirkete milyonlarca auro para kazandırmak için yapılmak istendiği bilinmektedir. Alınması istenen 4 jeneratörün Finlandiyadaki toplam fiyatı 20 milyon dolar iken, ihale şartnamesindeki keşif bedeli 40 milyon dolar (37 milyon 750 bin auro) olarak belirlenmiştir. Ortada birilerinin cebine konulacak ve paylaşılacak rakam yaklaşık 20 milyon dolardır. Merak ettiğimiz Bakanlar Kurulunda hangi Bakan veya Bakanların bu ihalenin lobiciliğini yaptığıdır ve onlara bu paradan ne kadar pay ödeneceğidir.

Bu Hükümet zan altındadır. Hükümetin Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı çıkıp kamuoyu önünde bu jenaratörlere niçin ihtiyaç duyulduğunu rakamlarla açıklamak ve niçin başka enerji kaynaklarına yönelemeyeceğimizi gerekçeleri ile açıklamak zorundadır. Aksi taktirde onlar da zan altında olacaklardır.

YDP olarak Kurumun bu şekilde soyulmasına izin vermeyeceğimizin herkes tarafından bilinmesinde fayda vardır. Jeneratör lobisi, YDP’yi Kurumun ve Kurum çalışanlarının karşısında göstererek bir algı operasyonu yapmak istemektedirler. Herkes bilmelidir ki YDP’nin Kurum çalışanları ile bir sorunu yoktur. Kurum çalışanlarının hak ve kazanımlarının peşinde de değildir. YDP yıllardan beri Kurumu soyan yasal soyguncuların peşindedir. Bakanlık Müsteşarı yaptığı açıklamada yaptıkları incelemede 17 adet ihalede yolsuzluk ve usulsüzlük tespit ettiklerini söylemiştir.

Bu ihaleye çıkılması halinde ihalenin iptali için hukuki yollara başvurmanın yanı sıra Hükümet aleyhine toplu eylem ve mitingler yapacağımızı şimdiden ilan ediyoruz.

Saygılarımızla

Bertan Zaroğlu

Devamı

Bafra Halk Plajı yeniden Belediye tarafından çalıştırılak

Bafra Halk Plajı yeniden Belediye tarafından çalıştırılak

5.12.2019 14:24:23

http://www.kibrishabersitesi.com/gundem/bafra-halk-plaji-yeniden-belediye-tarafindan-calistirilak/56965

Devamı

YDP Vadili’de 3. istişare toplantısını gerçekleştirdi

YDP Vadili’de 3. istişare toplantısını gerçekleştirdi

5.12.2019 16:03:59

http://www.kibrishabersitesi.com/gundem/ydp-vadilide-3-istisare-toplantisini-gerceklestirdi/57031

Devamı

Arıklı: İki devletliliği savunacak bir Cumhurbaşkanı olmalı

Arıklı: İki devletliliği savunacak bir Cumhurbaşkanı olmalı

11.12.2019 07:52:51

http://www.kibrishabersitesi.com/gundem/arikli-iki-devletliligi-savunacak-bir-cumhurbaskani-olmali/57205?fbclid=IwAR2V82bQrComILyL9C8JbIRLN2kdDwtTRd4re8Aj3iOSvKN_m5AJoSgxsMg

Devamı

YDP’nin büyük yükselişi SİYASET  10 Aralık 2019

YDP’nin büyük yükselişi SİYASET 10 Aralık 2019

11.12.2019 07:56:43

https://dikdurus.com/ydpnin-buyuk-yukselisi/11167/?fbclid=IwAR1HnlPxHIg0coWnnhGBpxIGj-jpnSYScOzmr6c5MbAJrtHyl6pT190hfgQ#.Xe-SkHCe5_A.facebook

Devamı

ARIKLI:BU HÜKÜMET PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI

ARIKLI:BU HÜKÜMET PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI

12.12.2019 19:58:20

http://www.kibrishabersitesi.com/gundem/arikli-bu-hukumet-pamuk-ipligine-bagli/57229?fbclid=IwAR1SjIQBWVGsB4n1cnzOUy5OaBSIIokdXJHPnUtLCrSzW5ulkhMgUfwS7VA

Devamı

ARIKLI HÜKÜMETİ UYARDI...JENARATÖR KONUSU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ BİLE ETKİLER

ARIKLI HÜKÜMETİ UYARDI...JENARATÖR KONUSU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ BİLE ETKİLER

12.12.2019 21:47:24

Genel Başkan Erhan Arıklı bugün BRT de katıldığı bir programda bütçeye hayır demeyeceklerini ya çekimser kalacaklarını ya da evet oyu vereceklerini söyledi.

Arıklı bunun sebebini açıklarken; "Önümüzdeki yıl iktidarda biz olacağız. Red oyu verdiğimiz bir bütçe ile mi ülkeyi yöneteceğiz?" dedi.  
Arıklı yarın Bakanlar Kurulunun gündemine geleceği açıklanan jeneratör ihalesi konusunda da şunları söyledi; "Bu ihale konusunda çok şeyler söyledik. Çok iddialarda bulunduk. Şaibeler olduğunu iddia ettik. Buna rağmen Hükümet, bu şaibeli ihaleyi yaparsa Sevgili Başbakan ve Yardımcısı bilsin ki bu işin faturası cumhurbaşkanlığı seçimlerini bile etkiler. Önce kamuoyunun niçin bu ihaleye çıkıldığını, ülkenin bu jeneratörlere ihtiyacı olup olmadığı konusunda ikna edilmesi gerekir. Kendi atadıkları Yönetim Kurulu Başkanı dahi jeneratör alımına karşı çıkarken Hükümet jeneratör lobisine boyun eğerse kendilerine yazık ederler" 

Arıklı Hükümet içinde ciddi sıkıntılar olduğunu ve bütçeden sonra bu sıkıntıların gün yüzüne çıkacağını söyledi.
 

Devamı

Zaroğlu:Teslimiyetçi politikalara artık son verilmeli

Zaroğlu:Teslimiyetçi politikalara artık son verilmeli

12.12.2019 21:59:11

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Rumların vatandaşlık vererek nüfuslarını sürekli artırdığını dile getirerek, nüfus farkının giderek açıldığını kaydetti.

Nüfus oranında Türk tarafının aleyhinde gerileme olduğunu dile getiren Zaroğlu, müzakere masasında Cumhurbaşkanı’nın bu konuyu gündeme getirmediğini belirtti. Kıbrıs’ta Türk nüfusunun artmasının Rumların korkulu rüyası olduğunu dile getiren Zaroğlu, artan nüfusun demokratik yapıyı bozduğunu iddia edenlerin Rum nüfusunun artmasından şikayetçi olmamasını eleştirdi. Teslimiyetçi politikalara artık son verilmesi gerektiğini dile getiren Zaroğlu, garanti ve ittifaklar konusunun tartışmaya açık olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunan Zaroğlu, milyonlarca liranın denetimsiz şekilde harcandığını iddia etti.  Anayasa’ya aykırı olarak devletin parasının harcandığını iddia eden Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın devletin parasının hesabını vereceğini yönünde açıklaması olduğunu söyledi. Zaroğlu bu ödeneğin kullanılmasının hukuk dışı olduğunu ve bu yanlışlıktan derhal dönülmesi gerektiğini kaydetti. 

Zaroğlu'nun meclisde yaptğı konuşmanın tam metni:

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...

Bugün bilindiği gibi,
görüşülen bütçe Cumhurbaşkanlığı' nın bütçesidir..

Ancak;
bütçe rakamlarından daha önemli olan,

gelmiş- geçmiş Cumhurbaşkanları' nın yürüttüğü ve
50 yıldır aşağı yukarı süren müzakere sürecidir..

Dolayısıyla;
burada kürsüye çıkan arkadaşlarımız da,

ağırlıklı ve haklı olarak,
hep bu konuyu tartışmaktadırlar..

Çünkü bilindiği gibi;
ANNAN PLANI
REFERANDUMUN DA, HAYIR OYU VEREN Rum tarafı..
Hep kaçıyor,
hep zamana oynuyor,

sanki olası bir anlaşmaya
'EVET DİYECEKMİŞ'
gibi yapıyor,
ama

son dakika da,
tabir- i caiz ise bir bahane bulup, hep kıvırıyor..

Çünkü;
Rum tarafı çok iyi biliyor ki;
daha önce de defalarca,

bu sondur...
Bu son süreçtir
denilmesine rağmen...

Bunun son olmayacağının farkında olduğu için,

hep aynı oyunu oynamaya devam ediyor..

Değerli arkadaşlar...
Bu bağlamda; güney komşumuz, Bize nazaran
çok daha planlı ve programlı hareket ediyor..

Rum tarafı
her yıl önemli bir kitleye vatandaşlık verirken,

bizim tarafta ise,
YASAL HAKLARI olan kişiler, YOK SAYILIYOR!..

Üstelik,
RUM TARAFI bunu, belli bir sistematiğe bağlı olarak yapıyor..
Nasıl olsa;
AB' ye de girmiş
olmasına binaen,
güneyde
kendi kurdukları devleti,

kendileri tek başına
kontrol ettikleri için,
raklamlar ile de istediği gibi oynuyor..

Başka bir ifadeyle;
yüz binlerce Yunan..
Yunanistan’dan gelen,
yüz binlerce Pontuslulardan,

ayrıca ve özellikle
Sovyetler Birliğinin çökmesinden sonra..

Yine son dönemlerde

Ortodoks dinine mensup Rusya’nın çeşitli bölgelerinden gelenlere..

Sürekli olarak vatandaşlıklar veriliyor.

Neticeten,
1960 dan bu yana geçen
süre içerisinde,

yaklaşık 250 bin kişiye, vatandaşlık verilmek suretiyle..

Güneyin nüfusu tedricen arttırılıyor..

İşte tam da bu noktada;

dikkatinizi çekmek isterim ki..

Vatandaşlık verilen bu muazzam kitlenin, çocuklarından..

Henüz hiç bahsetmiyorum, değerli arkadaşlar..

Yani;
bu nüfus farkı giderek, Rumların lehine açılmaya devam ediyor,

Tekrar RUM KESİMİ'nİN UYGULAMASINA DÖNERSEK..

vatandaşlık konusundaki uygulamalarını..
asla tartıştırtmıyorlar..

kendi politikalarına uygun,

ama kendilerinden olmayanı değil..

En azından din bağı olan,

en azından Yunanistan kökenli veya Pontus kökenlere ağırlık vermek suretiyle,

bu yöntemi kolayca uyguluyorlar..

Öte yandan;
eldeki belgelere bakıyoruz,

nufus oranları yüzde 20' ye yüzde 80 olarak gözüküyor..

Oysa ki;
bir dönem bu oran; 70’e 30 civarlardaydı..

Yani demek oluyor ki,
aleyhimizde bir gerileme söz konusu olmaktadır..

Ama
BU GERÇEĞİ
MÜZAKERE MASASINDA,

BUGÜNE DEK sn. AKINCI..

MAALESEF ve her nedense,
dile getirmiyor..

SN AKINCI,
TAM AKSİNE MASADA,
BİZİM TARAFIN
NUFUSUNU
OLDUĞUNDAN DA AZ,

YANİ 220 BİN KİŞİ OLARAK KABUL EDEREK..

TOPLUMUMUZUN
RUM' UN KARŞISINDA,
TAHAKKÜM ALTINA GİRMESİNE,

HİÇ BİR İTİRAZI OLMUYOR..

Öte yandan;
bilindiği üzere,

Kıbrıs’ta
Türk nüfusunun artması
her zaman Rum yönetiminin korkulu rüyası olmuştur...

Bu nedenle, yıllardır uluslararası alanda
“İşgalci Türkiye adaya nüfus aktarıyor, adanın demografik yapısını bozuyor”
temalı bir kara propaganda yürütmektedir..

Bu propagandalarını güçlendirmek ve inandırıcı hale getirmek için,

içimizde de işbirlikçilerini ve ödenekli ajanları kullanarak, yoğun bir propaganda yapmaktadır..

Nitekim bunda başarılı da oldular..